תכנית מאושרת להכפלת גודלה של צור הדסה: אוכלוסיית היישוב תגדל מ 9,000 ל- 20,000 תושבים

ועדת התכנון והבנייה של ירושלים במנהל התכנון והבנייה אישרה תכנית מתאר כוללת לקהילת צור הדסה.

5,700 יחידות הדיור בתוכנית נועדו להכיל אוכלוסייה של 20,000 תושבים, האוכלוסייה המקסימלית עבור קהילה תחת תכנית מתאר לאומי מס' 35. הקהילה כוללת כיום 4,000 יחידות דיור ואוכלוסייה של 9,000 תושבים. ישנן 1,450 יחידות דיור נוספות שעתידות להבנות בצד הצפוני של כביש 375. צור הדסה היא יישוב קהילתי בתחום השיפוט של המועצה האזורית מטה יהודה אשר נוסדה בשנת 1960.

את תכנית המתאר החדשה יזם משרד הבינוי והשיכון. התכנית מציעה מסגרת שתאחד את האזור הנוכחי של צור הדסה עם האזור שמצפון לכביש 375 שם כבר יש תכניות מאושרות. התכנית כוללת כביש סובב קהילה שיקשר את כל חלקיה משני צדיי הכביש, וכן מעבר לרכבים ולהולכי רגל. התכנית כוללת גם אזור תעשייה עם מרחב עסקי, מבני ציבור ובנייני מגורים שייבנו לאורך שני צדי הכביש.

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אמרה: "התוכנית כולה נועדה לשמר את הערכים הנופיים, האקולוגיים, והארכיאולוגיים של מיקום הקהילה. התוכנית כוללת ניקוז כדי למנוע הצפות כתוצאה מגשמים מקומיים ולאפשר זרימה טובה של מים. מאחר שצור הדסה מהווה מרכז שירות אזורי בתחום השיפוט של מועצה אזורית מטה יהודה, התכנית מספקת גם פתרון לתושבי היישובים הסמוכים, לרבות בניית בתי ספר, מרכז אזורי (כולל מרכז לקשישים), ספריה, מרכזי נוער, מרכזי בריאות, בתי כנסת, גני ילדים ומעונות, מתקני ספורט, פארקים וגנים."
כמו כל המכרזים על אדמות המדינה, הן ישווקו מעתה ואילך בפורמט של מחיר קבוע, מה שמגביר את התחרות על מכרזי קרקע, כפי שניתן לראות ב-17 ההצעות שהוגשו למכרז זה. זאת לעומת לא יותר משבע הצעות שהוגשו עבור מכרזים קודמים באותה קהילה בסוף 2014. המחיר שהיזמים והקבלנים מוכנים לשלם על הקרקע, קפצו גם הם.

במקרים שבהם ניתן היה לבנות 65 יחידות דיור, ההצעה במכרז הקודם משקפת ערך קרקע ליחידת דיור של 319,000 ₪ בלבד. כיום במקרה בו ניתן לבנות 42 יחידות דיור, ההצעה המנצחת שיקפה ערך של 298,000 ₪ ליחידת דיור ומכך ניתן להסיק כי מחיר הקרקע בקהילה המריא ב-50% בפחות משנה!

"התוכנית הינה מלאת חזון, וקיים בה האיזון הנכון בין פיתוח ובין שימור חללים פתוחים", אמרה מתכננת מחוז ירושלים, שירה תלמי, כאשר התכנית אושרה.