תכנית מאושרת להכפלת גודלה של צור הדסה: אוכלוסיית היישוב תגדל מ 9,000 ל- 20,000 תושבים

ועדת התכנון והבנייה של ירושלים במנהל התכנון והבנייה אישרה תכנית מתאר כוללת לקהילת צור הדסה.

5,700 יחידות הדיור בתוכנית נועדו להכיל אוכלוסייה של 20,000 תושבים, האוכלוסייה המקסימלית עבור קהילה תחת תכנית מתאר לאומי מס' 35. הקהילה כוללת כיום 4,000 יחידות דיור ואוכלוסייה של 9,000 תושבים. להמשיך לקרוא תכנית מאושרת להכפלת גודלה של צור הדסה: אוכלוסיית היישוב תגדל מ 9,000 ל- 20,000 תושבים

מחיר למשתכן- מה זה? ואיך אתם יכולים להרוויח מזה?

תכנית זו כוללת מענקים מוגבלים לקונים זכאים באזורי הפריפריה בסך של 40,000 – 60,000 ₪ ביחד עם מחירים מוזלים באמצעות הפחתת מחיר האדמה למפתחים וסבסוד ממשלתי עבור עלויות הפיתוח. המפתחים מתחרים על המחיר הנמוך ביותר למטר מרובע עבור דירה. נכון לעכשיו, רבים ממכרזים התקיימו וההגרלות של הקונים הזכאים יוכרזו בשבועות הקרובים.

להמשיך לקרוא מחיר למשתכן- מה זה? ואיך אתם יכולים להרוויח מזה?